top of page

מחירון דירות ובתים פרטיים

סריקה עצמאית​

כולל תכנות ועיבוד החומרים, וקבלת לינק ייעודי לפלטפורמה לפי השלבים השונים של הפרויקט

סריקה עצמאית דורשת השקעה חד פעמית של:

- רכישת מצלמת 360 וערכה למצלמה - 4300 ₪

- יום הכשרה ותמיכה (עד 10 שעות) - 2500 ₪

₪ מחיר מלא
שטח סריקה
189 ₪
עד 300 מ״ר
289 ₪
עד 600 מ״ר
389 ₪
מעל 600 מ״ר

  סריקה עם סורק מקצועי מ

360-Quality.com 

כוללת סריקות במועדים שנקבעו, תכנות ועיבוד החומרים וקבלת לינק ייעודי לפלטפורמה לפי השלבים השונים של הפרויקט

₪ מחיר מלא
שטח סריקה
589 ₪
עד 300 מ״ר
789 ₪
עד 600 מ״ר
989 ₪
מעל 600 מ״ר

הנחות על בסיס כמויות 

  • סריקות מעל 3,000 מ"ר בשנה - 5% הנחה על כל מטר נוסף

  • סריקות מעל 4,000 מ"ר בשנה - 10% הנחה על כל מטר נוסף

  • סריקות מעל 6,000 מ"ר בשנה - 15% הנחה על כל מטר נוסף

  • סריקות מעל 9,000 מ"ר בשנה - 20% הנחה על כל מטר נוסף

  • המחיר אינו כולל מע״מ

bottom of page